Projecte Esportiu 2019

El projecte esportiu és un document que pretén recollir de manera clara i senzilla els principis de la gestió i formació de tots els nostres jugadors per tal de que qualsevol esportista que vulgui participar en el club, conegui perfectament les bases sobre les que es sosté el projecte esportiu.

És tracta d’un projecte il·lusionant i emprenedor que comença a dissenyar-se al juny del 2018 i que es pretén desenvolupar al llarg de la legislatura de l’actual junta directiva fins com a mínim la temporada 2022 / 2023 que és quan acaba el mandat de l’actual President en Xavier Laffitte. Per tant estem parlant d’un projecte de Futbol Base amb una durada mínima de cinc anys.

Descarrega la totalitat del projecte. 

Descarrega el Projecte Esportiu 2019 del club