President : Gabriel Sánchez
Vicepresident 1er: Eduard Calabria
Vicepresident 2on: Raúl Sánchez
Coordinador general i tresorer: Eduard Calabria
Secretari i cap de premsa: Raúl Sánchez
Direcció esportiva: Ángel Casado
Agrupació de Veterans: Ignacio Cacao
Coordinador de delegats: Manel Gordillo
Vocal: Kike López
Vocal: Paco Carmona
Vocal: Giovanni Napuri
Vocal: Jordi Martínez
Vocal: Toni Llorens