Normativa interna entrenadors/es

Aquest document recull les funcions, normes i criteris per tal de garantir el bon funcionament intern de l’entitat. Tots el tècnics que conformen la base del CFV es comprometen a conèixer, complir i fer complir aquesta normativa.

Drets dels entrenadors de l’entitat:

1. Disposar d’una guia de treball i programació, d’horari i camp d’entrenament adient, així com de material esportiu suficient.

2. Rebre informació sobre les activitats i calendari del club.

3. Rebre el feedback d’informació referent al desenvolupament de la seva tasca com a entrenador.

4.Rebre el suport de l’equip metodològic per tal d’atendre les peticions i dubtes de les famílies.

5. Poder consultar i rebre l’assessorament de l’equip metodològic.

 

Deures dels entrenadors de l’entitat:

6. Programar la temporada d’entrenaments i partits.

7. Dirigir els entrenaments i partits del seu equip atenent a les metodologies, objectius i dinàmiques de treball previstes per a cada etapa.

8. Fer partícip al segons entrenadors de la sessió d’entrenament, explicar-li l’entrenament abans de començar i donar-li responsabilitat dins la sessió

9.Tenir al dia la documentació referent a : sessions d’entrenament, full de partits i assistència dels jugadors/es.

10. Assistir a les reunions de treball convocades per l’equip metodològic.

11. Informar a al coordinador d’etapa i equip metodològic sobre la marxa de l’equip.

12. Respectar la figura i tasques de l’àrbitre i equip contrari a qualsevol lloc on representi a l’entitat.

13. Promoure i vetllar per actituds de respecte en el seu grup de jugadors/es, evitant situacions i actituds de menyspreu.

14. Informar als coordinadors sobre qualsevol incidència de l’equip, sobretot aquelles referents al comportament i actituds dels jugadors.

15. Promoure en el seu equip la cura del material i de les instal·lacions.

16. Com a màxim responsable de l’equip, tenir cura dels seus components des del moment que

entra a l’entitat fins al final dels entrenaments i partits, inclòs el temps oportú de dutxa.

17. En els partits i desplaçaments l’entrenador és el cap d’expedició, màxim responsable.

18. Utilitzar únicament la roba de l’entitat en els entrenaments i partits en què es representi a l’entitat.

19. Col·laborar activament en les activitats organitzades per l’entitat.

20. No fumar ni beure alcohol en tots els llocs on es representi a l’entitat.

21. Cal saludar correctament a qualsevol membre de l’entitat, és a dir, donar-li la mà, en senyal

de respecte envers la responsabilitat que té o autoritat que representa.

22. Mai fer fora de l’entrenament a un jugador, cal que acabi la sessió al costat de l’entrenador o coordinador. Les incidències cal comunicar-les als coordinadors per tal de que aquests determinin les possibles sancions.

23. Cal arribar amb temps als entrenaments (mínim 30‘ abans) i convocatòries, essent l’últim en abandonar ambdós moments.

24. Partits federats convocatòria 1h hora abans, partits escolars 45 minuts abans de l’hora d’inici de partit.

25.  En cas de no poder assistir a un entrenament cal buscar un substitut, consensuat amb el coordinador. Només un entrenador/a pot substituir a un altre, cal el permís de l’entitat per tal que un ajudant substitueixi a un entrenador.

26. En entrenaments els jugadors surten al camp amb l’entrenador, mai ho faran sols, per evitar situacions de descontrol, fet que dona mala imatge sobre l’equip.

27. El responsable del material d’entrenament és única i exclusivament l’entrenador, quan es perdi alguna cosa cal comunicar-ho als coordinadors i responsable de material.

28. Cal arxivar setmanalment tota la documentació referent als entrenaments, partits, assistència i minutatge.

29. En cas de pluja es manté la sessió d’entrenament en horari normal, la sessió al camp es pot substituir per xerrada tècnica al vestidor o bé treball de dinàmica de grup. L’entrenador és el responsable del grup fins que les famílies els vinguin a recollir.

30. En cas de pluja durant l’entrenament els coordinadors són els responsables de suspendre els entrenaments, consensuadament amb els entrenadors, per tal de seguir tots els equips el mateix criteri.

Aquí pots descarregar-te el document.

Equip de metodologia i àrea de futbol base CFV