Informació de compra

Enviaments i anul·lacions

Com gestionem els enviaments

TeamEquipment efectua el lliurament de la teva comada a cfvilanova.cat en un termini màxim de 20 dies laborals des del moment de la compra. En cas d’incompliment d’aquest termini, posa’t en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica pedidos@teamequipment.es

El lliurament sempre es realitza a l’adreça d’enviament facilitada a la comanda. Aquest adreça d’enviament pot ser diferent a l’adreça de facturació.

El cost d’enviament de la comanda es calcularà automàticament a l’hora de realitzar la comanda, al pas previ al pagament.

Per a destinacions i comandes diferents a les especificades en el programa, cal enviar un correu electrònic a pedidos@teamequipment.es detallant el tipus de comanda i la destinació, perquè us informem de les despeses de transport i disponibilitats.

Anul·lació o modificació de la comanda

TeamEquipment permet l’anul·lació de la compra per part de l’usuari, mentre la comanda no hagi sortit del magatzem ni s’hagi començat a customitzar. Un cop la comanda sigui en mans del transportista i hagi sortit de les instal·lacions de TeamEquipment, la comanda no es podrà anul·lar i l’usuari haurà d’efectuar la devolució del producte exercint el seu dret de de desistiment de la compra en un termini màxim de 14 dies hàbils.

L’anul·lació de la compra només es podrà fer efectiva a través de l’adreça electrònica pedidos@teamequipment.es o trucant al 938 53 18 28 en l’horari d’atenció al client (de dilluns a divendres de 9:30h a 18h).

Devolucions

Política de devolucions

En cas que detectis que el paquet no està en condicions òptimes, el transportista ens informarà de la incidència i des de TeamEquipment se’t farà arribar de nou la teva comanda.

Si malgrat tot, en obrir el paquet te n’adones que la teva comanda no ha arribat en bones condicions, posa’t en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica pedidos@teamequipment.es

Productes defectuosos

En cas que l’usuari consideri un producte defectuós en el moment del lliurament, haurà de notificar-ho a La Lenta a través de l’adreça electrònica info@teamequipment.es

Així mateix, TeamEquipment garanteix a l’usuari la reparació del producte, la seva substitució o resolució del contracte de compravenda, gestions que seran gratuïtes per a l’usuari.

L’usuari, per part seva, haurà d’informar a TeamEquipment de la falta de conformitat en un termini inferior als 2 mesos des que en va tenir coneixement. En cas que no es pugui/n substituir el/s producte/s, es reemborsarà íntegrament la quantitat pagada per aquest/s producte/s.

Devolucions en exercici del dret a dessistir la compra

Tots els productes comprats a cfvilanova.cat podran ser retornats i reemborsats, sempre que l’usuari comuniqui la intenció de retornar el/s producte/s en un termini màxim de 14 dies hàbils a comptar des de la data de lliurament. TeamEquipment tan sols acceptarà devolucions que compleixin les següents condicions:

 

  • El producte ha d’estar en l’estat, embalatge i etiquetatge originals.
  • L’enviament s’ha d’efectuar amb la mateixa caixa de cartró en què es va rebre la comanda. En el supòsit que no pugui fer-se amb la caixa protectora original, l’usuari haurà fer la devolució en una caixa que garanteixi la protecció del contingut a fi que aquest arribi en bones condicions.
  • Cal incloure una còpia de la factura dins del paquet, indicant els productes retornats i el motiu de la devolució.

 

Després de revisar l’estat dels articles retornats, TeamEquipment comunicarà a l’usuari si té dret a la devolució de la quantitat abonada pels articles adquirits. En cas d’exercici del dret a desistir, només s’exigirà a l’usuari que es faci càrrec dels costos de devolució del producte.

La devolució de l’import s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la data que l’usuari va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que l’usuari va escollir al moment de realitzar la comanda.