Ideari del club

IDEARI DEL FUTBOL BASE DEL CF VILANOVA

El Club de Futbol Vilanova és un Club Esportiu, sense ànim de lucre, legalment constituït en l’àmbit marcat per la Legislació Esportiva de Catalunya, i que té com a finalitat principal el disseny i desenvolupament d’un PROJECTE ESPORTIU, basat en la FORMACIÓ en procediments i conceptes de joves esportistes en la pràctica del futbol i la EDUCACIÓ en actituds, valors i normes que d’ella emanen.

Volem que la nostra entitat sigui un club obert a tots els nens i nenes de la ciutat i comarca que volen jugar a futbol, sense distinció per raons culturals, econòmiques, religioses o de talent, i es compromet a atendre la diversitat de nivells, capacitats o aptituds dels nostres esportistes, mitjançant la distribució d’aquests en grups/categories on puguin manifestar en la competició tot el talent sense estrès, i en dissenyar i desenvolupar programes de treball de qualitat adaptats a la nostra diversitat, que permeti un desenvolupament esportiu i personal normalitzat.

Aquests dos fets junts, per un costat la finalitat formativa i educativa, i per l’altre la capacitat d’atenció a la diversitat, s’han de manifestar per igual a les dues principals activitats que ofereix el club. Els ENTRENAMENTS i la COMPETICIÓ ambdues activitats estretament lligades i relacionades, que requerirà del club tota l’atenció i dedicació necessària.

Una de les principals inquietuds que persegueix l’actual Junta Directiva, és poder dotar l’entitat de tots els RECURSOS necessaris per poder desenvolupar un PROJECTE ESPORTIU il·lusionant i emprenedor que ens porti a ser un club de futbol modèlic i referent a Catalunya.

Per dur-la a terme, el club compta des d’aquesta temporada amb un COORDINADOR GENERAL, responsable de dissenyar i desenvolupar el projecte.

Seguin aquesta línea, el club comptarà per la temporada 2019 / 2020, amb uns recursos humans que li permetin crear una estructura organitzativa vertical en l’ambit esportiu composta pel Coordinador General, Coordinadors d’etapa i Entrenadors Tutors, i una estructura organitzativa horitzontal composta per Responsables d’àres de les que destaquem la esportiva (responsables de tècnica,tàctica, joc en equip, preparador físic i preparador de porters), de salut (fisioterapeuta i psicòleg esportiu o couching esportiu), que recolzant-se en una sèrie de procediments d’actuació, tinguin les següents responsabilitats:

a. La formació i educació de caràcter esportiu de tots els nostres jugadors, des de el més petits (debutants) fins el jugadors del primer equip, així com tots els entrenadors/educadors del CFVNG.

b. La gestió, seguiment i control d’equips i jugadors en totes les categories i edats.

c. Mantenir la imatge i el prestigi esportiu del Club en cada categoria i competició en què participi qualsevol equip del mateix.

El club a més, compta des d’aquesta temporada, amb una secretaria tècnica, una administrativa, la responsable del material, dos fisioterapeutes i el personal de l’àrea econòmica que treballen per fer viable i sostenible el desenvolupament del projecte esportiu del club. Tots els membres de la nostra estructura de personal estan perfectament qualificats per la seva formació acadèmica i esportiva i per la seva llarga experiència professional.

Seguint la línia de treballar en QUALITAT, s’ha donat i ho continuarem fent, els recursos materials i logístics necessaris que ens ajudin aconseguir tots els propòsits esportius plantejats, entre altres hem creat les sales de la secretaria tècnica i direcció, dels coordinadors, de tècnics, de l’administrativa i del material esportiu.

Per últim, no volem deixar d’anomenar el pilar principal del club. En el nostre ideari, les FAMILIES, constitueixen el pilar sobre el que descansen la resta. La família, ha de formar part activa per seguir creixen. Es per això que hem creat la comissió de delegats i a partir de la temporada propera volem potenciar la participació de les famílies en altres comissions que els permeti sentir-se part integrada del projecte.

Junta Directiva
Club de Futbol Vilanova i la Geltrú

Descarrega el nostre ideari en PDF