Normativa interna jugadors/es

Aquest document recull funcions, normes i criteris per tal de garantir el bon funcionament intern de l’entitat. Tots el jugadors/es que conformen la base del CF Vilanova es comprometen a conèixer, complir i fer complir aquesta normativa.

1. Cal saludar correctament a tots el companys i membres de l’entitat, és a dir, donar-li la mà, en senyal de respecte envers la responsabilitat que té o autoritat que representa.

2. Cal respectar als contraris, àrbitres i regles de joc, dins i fora dels terrenys de joc en qualsevol lloc on es representi a l’entitat. Acceptar amb esportivitat tant la victòria com la derrota.

3. S’exigeix respecte al públic que assisteix als partits, amb independència de quin sigui el seu equip.Promoure i adoptar actituds de respecte, no utilitzar vocabulari groller ni tenir actituds o gestos provocatius.

4. Cal arribar amb temps als entrenaments, 15 minuts abans de l’hora d’inici , si no és per casos de força major, fet comprensible i disculpable. Puntualitat a les convocatòries.

5. En cas d’absències i/o retards comunicar-ho via telefónica a l’entrenador.
Partits federats convocatòria 1h hora abans, partits escolars 45 minuts abans.

6. L’entrenador com a màxim responsable és l’encarregat de coordinar tots els seus components, tots els jugadors/es hauran d’estar sempre junts i només podran separar-se del grup quan l’entrenador els autoritzi.

7. En cas de pluja es manté la sessió d’entrenament en horari normal, la sessió al camp es pot substituir per xerrada tècnica al vestidor o bé treball de dinàmica de grup. L’entrenador és el responsable del grup fins que les famílies els vinguin a recollir.

8. Utilitzar únicament la roba de l’entitat tant en entrenaments, convocatòries i partits. Tant en entrenaments i partits cal portar la samarreta per dins i utilitzar proteccions.

9. En cas de lesió complir amb el programa d’entrenaments i treballs assignats pels tècnics , com a component de l’equip cal assistir als entrenaments i convocatòries, a excepció dels casos de força major, sempre sota el coneixement de l’entrenador.

10. En cas de no convocatòria cal assistir als partits de casa, a excepció dels casos de força major, sempre sota el coneixement de l’entrenador.

11. Seguir sempre les indicacions i recomanacions dels tècnics de l’entitat, en vistes al manteniment d’un bon clima de treball i aprenentatge.

12. Com a esport col·lectiu l’actitud i els esforços de tots estan al servei de l’equip. Així doncs cal animar als companys i ajudar-los quan estiguin lesionats i compartir amb ells tant en els moments d’alegria com les situacions difícils.

13. Tenir cura del material i de les instal·lacions així com dels espais comuns.

14. Dutxar-se després de la finalització de cada entrenament i partit.

15. Ens els vestidors els jugadors/es son els responsables de mantenir net l’espai.

16. Col·laborar activament en les activitats i trobades promogudes per l’entitat.

17. Com a components de l’entitat els jugadors podran ser alineats o cridats a entrenar amb un altre grup quan els tècnics i coordinadors ho considerin necessari, respectant el temps necessari de comunicació prèvia a les famílies i propis jugadors.

Cal viure l’activitat esportiva com un gran joc, en el qual tots hi participem per gaudir de l’esforç i l’aventura del futbol.

Aquí pots descarregar-te el document

Equip de metodologia i àrea de futbol base CFVng