Normativa interna dels familiars

Aquest document recull les funcions, normes i criteris per tal de garantir el bon funcionament intern de l’entitat. Totes famílies que conformen la base del CFV es comprometen a conèixer, complir i fer complir aquesta normativa.

1. Vetllar pel compliment per part del seu fill/a dels compromisos presos amb l’entitat.

2. Assistir a les reunions a les que siguin convocats.

3. Entregar la documentació pertinent al seu fill/a, en els terminis marcats, que des de secretaria se li demani.

4.  Respectar les decisions preses pel cos tècnic i coordinació tant en l’àmbit esportiu com de normativa interna.

5. Col·laborar en l’aspecte formatiu i educatiu del seu fill.

6. Ser partícips i col·laborar en les diferents activitats esportives i socials promogudes per l’entitat, pel bé del seu funcionament.

7. Facilitar i donar suport a la tasca dels entrenadors i delegats.

8. En etapa iniciació es permet l’entrada d’un familiar als vestidors,en prebenjamí del delegat d’equip, pel que fa a la resta d’equips els tècnics són els encarregats de vetllar pels jugadors/es mentre estiguin en els vestidors.

9. Afavorir la participació activa del seu fill, evitant, en la mesura que sigui possible, castigar-los per mitjà del futbol, ja que la superació i continuïtat en aquest esport depèn en gran part de la seva col·laboració. Buscar doncs altres alternatives que no perjudiquin al grup, tenint a disposició l’entrenador i coordinadors per buscar una alternativa conjunta.

10. Abstenir-se d’utilitzar un vocabulari groller o tenir actituds poc correctes amb els àrbitres, i components dels equips tant rivals com propis en qualsevol lloc on es representi a l’entitat.

11. Utilitzar els canals de comunicació establerts per l’entitat, primer l’entrenador i posteriorment si és necessari el coordinador, per tractar qualsevol inquietud, dubte o suggeriment que es consideri oportú per tal de garantir la correcta formació del seu fill/a.

12. Estar informats en tot moment de les activitats, canvis de calendari, objectius i accions pedagògiques.

13. Tenir l’opció de consulta i reunió per part de la coordinació, amb prèvia sol·licitud.

14. Rebre un tracte educat, correcte i reflexiu per part de tots el integrants de la base.

Aquí pots descarregar-te el document

 

Equip de metodologia i àrea de futbol base CFVng