Normativa interna delegats/ades

Aquest document recull les funcions, normes i criteris per tal de garantir el bon funcionament intern de l’entitat. Tots el delegats i delegades que conformen la base del CFV es comprometen a conèixer, complir i fer complir aquesta normativa.

Drets dels delegats de l’entitat:

1. Estar informat en tot moment del calendari i les activitats promogudes per l’entitat.

2. Tenir l’opció de consulta, assessorament per part de la coordinació i direcció.

3. No haver de realitzar cap altre tasca en el club que la de representació dels equips, i estar amb els jugadors el dia de partit, així com preparar i tenir cura del material comú.

4. Disposar al llarg de la temporada de l’equipació de l’entitat.

 

Deures dels delegats de l’entitat:

1. Exercir d’enllaç entre l’entrenador, el club contrari i l’àrbitre.

2. Tractar d’ajustar-se al càrrec mantenint en tot moment una actitud professional, responsable i de respecte cap als àrbitres, adversaris i públic en general.

3. Col·laborar activament en aquelles funcions que l’entrenador consideri pertinents dins l’equip.

4. Ser el canal de relació amb els pares, sempre seguint les indicacions i protocol prefixats per l’entitat i coordinació, mai esdevenir portaveu de les famílies.

5. Assistir a les reunions convocades per l’entitat que requereixen de la seva participació.

6. En tots els partits:

  • Identificar-se com a delegat mitjançant el braçalet pertinent.
  • Cuidar les gestions a realitzar amb l’àrbitre i el delegat contrari.
  • Acompanyar i cuidar als components de l’equip des de l’inici de la convocatòria fins al final dels partits, inclòs el temps oportú de dutxa.
  • Custodiar les fitxes de l’equip.
  • Rebre l’equip contrari i als àrbitres i acompanyar-los als seus vestidors (ser al camp amb suficient antelació, estant pendent de la seva arribada)
  • Estar pendent de les necessitats dels àrbitres, abans, durant i després del partit, romandre proper al vestidor de l’àrbitre.
  • Acompanyar als àrbitres en tots el seus trajectes (arribada, sortida al camp, mitja part i finalització del partit).
  • Com a visitants estar pendent dels àrbitres controlant el contacte amb el delegat de l’equip contrari, no despreocupant-se ‘n per la condició de visitant.

Aquí pots descarregar-te el document.

Equip de metodologia i àrea de futbol base CFVng